travelingrammar-in-polish.com
ROZDZIAŁ 4. CZAS RÓŻNIE WĘDRUJE Z RÓŻNYMI LUDŹMI
Możemy zobrazować Aspekt Simple jako ten, który mówi co jest na kognitywnej mapie, Progressive jako ten dla spraw w toku, a Perfect jako ten, który wyraża co się do jakiejś pory wydarzyło lub wydar…