travelingrammar-in-polish.com
ROZDZIAŁ 2. PRZYSZŁOŚĆ POTRZEBUJE TERAŹNIEJSZOŚCI
Czas rzeczywisty, w którym żyjemy, to zawsze teraźniejszość, taka sama jak gramatyczny nań pogląd. Forma czasownikowa “will” potrafi mapować na PRZYSZŁOŚĆ już w swojej TERAŹNIEJSZEJ for…