travelingrammar-in-polish.com
ROZDZIAŁ 1. MOŻEMY PLANOWAĆ CZAS JAK W POLACH
Czasu nie da się dotknąć. Nie widzimy go, ani słyszymy. Zegary pokazują wartości jakie nastawiamy, a czas gramatyczny to nie to samo, co godzina. Jak więc możemy się nauczyć czasu gramatyczn…