travelingrammar-in-polish.com
6.1. JĘZYKOWA GRAWITACJA
Jest w języku uzus, który moglibyśmy porównać do zjawiska na Ziemi naturalnego, a mianowicie grawitacji. Może on nam pomóc wybierać ramy czasowe oraz decydować między Aspektami Perfect i Simple. Wi…