travelingrammar-in-polish.com
4.1. POJĘCIE PODRÓŻY W GRAMATYCE
Nie da się spodziewać gramatycznej reguły na każdą okazję. W kontekście, zmienne kognitywne mogą się okazać bardzo pomocne. Więcej→