travelingrammar-in-polish.com
3.3. DUŻA NOTA DLA TRZECH ŚCIEŻEK I OSÓB
Aspekty Simple, Progressive, oraz Perfect, z wszystkimi zaimkami osobowymi, w gramatycznej Przyszłości, Teraźniejszości, oraz Przeszłości.