travelingrammar-in-polish.com
DODATEK 4. JĘZYKOWE WIĄZANIA WSZYSTKICH CZASÓW
Simple, Progressive, Perfect i Perfect Progressive, w formach twierdzącej, pytajnej, przeczącej, oraz pytajno-przeczącej, dla wszystkich gramatycznych osób.