travelingrammar-in-polish.com
Dodatek 2. Czasowniki nieregularne: samogłoski wysokie i niskie
Z wyjątkiem czasowników Modalnych, angielskie czasowniki mają trzy formy. Formy te pomagają wyrazić myśl o Czasie (PRESENT, PAST or FUTURE) oraz Aspekcie (Simple, Progressive, Perfect, or Perfect P…