travelingrammar-in-polish.com
DODATEK 1. CZASOWNIKI
Trzy formy czasowników, ich nieregularność, bezokolicznik, imiesłów, czasowniki Modalne.