traumundexzess.com
India’s First Long Film
Raja Harishchandra (Frgm.) R: Dhundiraj Govind Phalke. B: Dhundiraj Govind Phalke, Ranchhodbai Udayram (story). K: Dhundiraj Govind Phalke, Trymbak B. Telang. D: D.D. Dabke, P.G. Sane, Bhalachandra…