transtok.org.pl
Zwiększy się liczba przejść na granicy ze Słowacją
Słowackie uwarunkowania drogowe sprawiły, że liczba przejść granicznych dla samochodów ciężarowych o maksymalnym dopuszczalnym nacisku na osie została ograniczona do minimum. To poważny problem dla przewoźników, ponieważ dotychczas funkcjonuje tylko jedno przejście w Barwinku. Na 15 grudnia zapowiedziano otwarcie dodatkowego przejazdu przez granicę w Chyżnem, jednak to nadal zdecydowanie za mało w obliczu obecnych potrzeb.