transtok.biz.pl
Konsolidacja wsparcia dla branży transportu
Nowe wyzwania związane z szybkim rozwojem technologicznym wymagają odpowiednich działań z wyprzedzeniem. Elektromobilność, autonomiczność w transporcie, koleje dużych prędkości, transport intermodalny - to już się dzieje w świecie i nie może ominąć Polski. Dla wzmocnienia rozwoju transportu, gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw powstanie Polska Sieć