transportdrogowy.warszawa.pl
Rzecz o drogach (wojennych) w czasach pokoju
Na portalu www.dw.com/pl Tomasz Bielecki donosi z Brukseli, że Unia Europejska zamierza przygotować sieć dróg umożliwiających transport wojsk i ciężkiego sprzętu wojskowego (np. czołgów) pomiędzy krajami członkowskimi. W tym celu do końca roku 2019 ma być przeprowadzony przegląd istniejących dróg, mostów i linii kolejowych pod kątem przydatności dla celów wojskowych oraz wszelkich prac przystosowawczych.