transonlinebloggen.com
Alltid komma foran «men»
Tekst: Solveig Hansen, 2019 Det er én av tre elementære kommaregler du i hvert fall bør kunne. Er du usikker på kommareglene, bør du i hvert fall lære deg disse tre Alltid-reglene: 1. Alltid komma …