transonlinebloggen.com
Jeg vil bli mobilfotograf: Tredelsregelen og bildevinkler
Tekst: Solveig Hansen, 2019 Tar du også bilder fra brysthøyde? Prøv å gå lavere eller enda høyere, ta et skritt til høyre eller venstre eller se rett opp. Kjedelig, kjedelig, kjedelig, sier jeg der…