transonlinebloggen.com
Jeg vil bli mobilfotograf: Bli kjent med kameraet
Tekst: Solveig Hansen, 2019 Mål: Lære å SE slik at jeg kan fange øyeblikk i bilder på samme måte som jeg fanger dem i ord. Jeg er storbruker av bilder fra iStock, Pixabay og Unsplash. Nå vil jeg læ…