transonlinebloggen.com
Skriv bedre: Nyttige bøker og nettsteder
Tekst: Solveig Hansen, 2019 Komma eller ikke? «Se Vinje.» Feil bruk av og/å, feilplasserte eller manglende kommaer, inkonsekvent bøyningsform i samme tekst (ligne/likne, jorda/jorden), …