transonlinebloggen.com
Skrivetekniske aha-opplevelser
Tekst: Solveig Hansen, 2019 Stephen King hadde en aha-opplevelse der en avisredaktør i løpet av ti minutter lærte ham mer om skriving enn han hadde lært i skoletimene. Mitt store aha-øyeblikk var d…