transonlinebloggen.com
Så mange valgfrie skriveformer. Velg én, og vær konsekvent.
Tekst: Solveig Hansen, 2019 Lag en stilguide. Kalendre/kalendere/kalendrer … Ligne/likne, koble/kople … Norsk har mange sidestilte former. Bestem deg for én, og hold deg til den. Hvis d…