transonlinebloggen.com
Dame i rødt
Tekst: Solveig Hansen, 2018 (English version) Trodde du at karakterer forsvinner bare fordi du skriver dem ut av en fortelling? Tro om igjen. De begynner en vandring fra forfatter til forfatter og …