transonlinebloggen.com
Pepita
Tekst: Solveig Hansen, 2017 Artikkelen om pepitaruter ble til en artikkel om danserinnen Pepita i stedet. Research kan være gøy. «Pepitaruter. Et tidløst og evig aktuelt mønster i alt fra fra…