transonlinebloggen.com
«Den ene bygger opp, den andre river ned.»
Tekst: Solveig Hansen, 2018 Én enkel kommentar fra skriveinstruktøren lærte meg å se på tekstene mine på en helt ny måte. Et skriveteknisk aha-øyeblikk der jeg lærte om viktigheten av konflikt i en…