transonlinebloggen.com
GIF, JPG, PNG – hva er forskjellen?
Tekst: Solveig Hansen, 2014 GIF, JPG og PNG er de vanligste bildeformatene for web. Når bør du bruke hva? Kortversjonen er at GIF brukes for enkel grafikk, for eksempel logoer og ikoner, JPG/JPEG (…