transonlinebloggen.com
Si det med 100 ord
Tekst: Solveig Hansen, 2017 (English version) Du kan si mye med 6 ord. Eller 100, 200 eller 300 ord. Eller 280 tegn. En god fortelling er en god fortelling uansett lengde. Et perfekt kaffefølge. …