transonlinebloggen.com
Kaffe + litteratur = sant
Tekst: Solveig Hansen, 2017 «Life happens. Coffee helps.» 1. oktober feirer vi den internasjonale kaffedagen. Kaffe og bøker hører sammen, og kaffen er en gjenganger i litteraturen.…