transonlinebloggen.com
Thomas Wolfe og Max Perkins
Tekst: Solveig Hansen, 2017 «Look Homeward, Angel», «Of Time and the River» og en redaktørbiografi. I sommer står Thomas Wolfe og forlagsredaktør Max Perkins på leselisten. …