transonlinebloggen.com
En selvpublisert klassiker: A Christmas Carol
Tekst: Solveig Hansen, 2016 (English version) 19. desember 1843 kom A Christmas Carol, En julefortelling, ut. Det tok Charles Dickens seks uker å skrive den, og han betalte selv for publiseringen. …