transonlinebloggen.com
Hjelp! Start-menyen i Windows 10 virker ikke lenger.
Ikke søkefunksjonen heller. Og det skjer ingenting når jeg høyreklikker på ikonet for handlingssenteret. Hvis du skulle støte på dette problemet i Windows 10, kan du som oftest løse det ved å …