transonlinebloggen.com
Skriveprosessen ord for ord
Tekst: Solveig Hansen, 2016 (English version) Se en fortelling ta form – på direkten. I Norge er vi glad i sakte-tv. Her er en ny programidé: Følg en forfatter i aksjon for å se en fortelling bli t…