transonlinebloggen.com
Mest brukte nettleser, plattform og skjermoppløsning per april 2016
Windows 7-andelen synker jevnt og trutt, men ikke dramatisk, i takt med at andelen for Windows 10 øker, men fortsatt bruker over 40 % Win7. Win10 ligger på ca. 21 %. Chrome er s…