transonlinebloggen.com
Person søker forfatter. Møte med en fiktiv karakter.
Tekst: Solveig Hansen, 2016 Et skriveeksperiment. Forfattere har makt over liv og død og skjebner på 380 sider. Eller har de det? Tar karakterene styringen på et gitt tidspunkt i fortellingen? Og h…