transonlinebloggen.com
Heter det en design eller et design?
Svar: Det er blitt valgfritt. Folket har fått det som de ville. «Design» har lenge vært normert som et hankjønnsord (en design), men mange har likevel brukt intetkjønnsformen (et design…