transonlinebloggen.com
Fra Word til PDF til Flash-magasin
«Hvorfor kan de ikke bare bruke PDF?» har jeg ofte tenkt når jeg har kommet over et Flash-magasin som er flott å se på, men umulig å navigere i og vanskelig å lese på grunn av størrelse…