transonlinebloggen.com
Endre bokstavhøyde i Word
Det er lett å skalere bokstaver horisontalt i Word. Det finnes ikke noen tilsvarende funksjon for vertikal justering, men du kan jobbe deg rundt problemet ved å eksperimentere med skriftstørrelse o…