transonlinebloggen.com
Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – formatering
Du finner utfyllende veiledninger for publisering, formatering, salg og mer på Kindle Direct Publishing. Se også: Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – publisering Du kan laste opp …