transonlinebloggen.com
Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Jeg har rødmende lagt ut en 1500 ord lang e-bok i Amazons Kindle Store for å teste publiseringsprosessen deres på vegne av meg selv og forhåpentligvis noen andre. «Boken» handler om en …