transonlinebloggen.com
EU-Lex: informasjonsportal til EU-lovgivning og offentlige EU-dokumenter
Webadresse: Portalen finnes på alle offisielle EU-språk. Innholdet i EU-Lex er hentet fra Den europeiske unions tidende (EU-tidende), som på engelsk heter Official Journal of the European Union, of…