transonlinebloggen.com
Legg til en flaggteller i bloggen
Sprit opp bloggen din med en flaggteller, i stedet for bare å vise antall sideklikk med tørre tall. Eksemplet til høyre er fra Flagcounter.com. Du limer inn koden for flaggtelleren i en Tekst-widge…