transonlinebloggen.com
Alltid komma foran «men»
Det er én av tre elementære kommaregler du i hvert fall bør kunne. Jeg fikk i oppdrag å oversette og kvalitetssikre språket i en håndbok med viktig informasjon om medisinering. Da jeg fikk dokument…