transonlinebloggen.com
Å eller og?
Og eller å? Bruk fortidstesten.»Å» skal bare stå foran et verb i infinitiv:Jeg begynner å male veggene nå.»Og» binder sammen to sideordnede infinitiver:Jeg begynner å sparkl…