transonlinebloggen.com
Lag gule lapper i Photoshop
Bruk Photoshop til å lage «gule lapper i mange farger», som noen kaller dem. Tegn en gul firkant, legg til ankerpunkter, dra disse til siden for å få til den karakteristiske bøyen, mal …