transonlinebloggen.com
Gode overskrifter – en treningssak
I papiraviser leses overskriften, tittelen, i sammenheng med ingressen, og man kan tillate seg å bruke mer kryptiske titler. På nett kan tittelen brukes uavhengig av den tilhørende teksten, for eks…