transmoh.com
مسير الرواتب “قسيمة الراتب” عبر موقع موارد
مسير الرواتب هو الراتب الشهري للموظف ويظهر لك على الدفع الشهري والاستحقاق وخصميات والاستحقاقات والبدلات الشهرية بعد التحديث الجديد موارد أطلقت الخدمة بمسمى “قسيمة الراتب” وبشكل أكثر تفص…