transmoh.com
روابط الدخول “منصة صحة” وخدماتها
منصة صحة ماهي “منصة صحة”؟ هي منصة إلكترونية موقع إلكتروني خدمة تخدم القطاع الصحي في المملكة من خلال تقديم خدمات إلكترونية معتمدة من قبل وزارة الصحة، أنشأت منصة صحة تماشيًا مع رؤية الممل…