transitiefocus.com
Tijdsgeest of zwak bestuur? - Transitiefocus.com
Stond vijftien jaar terug de provincie of het waterschap op de wip. Het is nu het rijk zelf. Eerder verschenen van column in MilieuMagazine februari 2019.