tranphuochung.wordpress.com
CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI MẬU THÂN
Tuổi: MẬU THÂN(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN(Chồng vợ đồng một tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Nhì Bần Tiện…