tranphuochung.wordpress.com
Ngữ pháp 2kyu- Tiếng việt
Đây là cuốn ngữ pháp 2kyu cũ bao gồm cấu trúc ngữ pháp N3 và một số cấu trúc N2 Nếu bạn đang luyện N3 có thể sử dụng quyển này để xem giải thích ngữ pháp N3 rõ hơn Một trang mục lục củ…