tranphuochung.wordpress.com
Ứng dụng tra cứu ngữ pháp N1-N2 cho Android
Học tiếng nhật bây giờ có lẽ là một ngoại ngữ khá thú vị và dễ kiếm tiền Để học tốt một ngôn ngữ ngoài từ vựng ra, các bạn còn phải nắm rõ ngữ pháp của ngôn ngữ đó. Để hệ thống hóa hệ thống ngữ phá…