tranphuochung.wordpress.com
Học 2001 từ kanji bằng công cụ hữu hiệu
CosCom 2001 Kanji Odyssey là tool giúp học kanji hiệu quả, được chia thành 3 Level Level 1 : 555 chữ kanji Level 2 : 555 chữ kanji Level 3 : 891 chữ Giao diện chính của chương trình được hiển thị d…