tranphuochung.wordpress.com
Minna No Nihongo I – Bài 3
Bài trước đó Bài 1 Bài 2 I. Từ Vựng Nghe ここ [koko] ở đây そこ [soko] ở đó あそこ[asoko] ở kia どこ [doko] (nghi vấn từ) ở đâu こちら [kochira] ( kính ngữ) ở đây そちら [sochira] (//) ở đó あちら [achira] (//) ở ki…